De geschiedenis van migratie -

(9789085301479)

beschikbaar in Leeslounge voor iPad en Android

De geschiedenis van migratie
In dit hoorcollege wordt de geschiedenis van migratie verteld aan de hand van verschillende invalshoeken, beginnend met een globaal panorama en eindigend met Nederland. Leo Lucassen geeft daarmee een helder historisch overzicht van migratie in de loop der eeuwen, met aandacht voor specifieke thema’s als globalisering, organisationele migratie, arbeidsmigratie, massamigratie en natuurlijk het huidige debat over immigratie en integratie. Op basis van goed gefundeerde kennis ontmaskert Lucassen vele vooroordelen en foutieve claims. Alleen met die benadering kunnen we de werkelijkheid beter begrijpen, want iedereen heeft recht op zijn eigen mening, maar niemand heeft recht op zijn eigen feiten. Bij het hoorcollege wordt een lijst met aanbevolen literatuur meegeleverd als pdf-bestand. Dit college is tot stand gekomen i.s.m. Studium Generale Universiteit Leiden. Inhoud College 1: Migratie en globalisering: van de kruistochten tot nu Hoofdstuk 1: Waarom migratie? Een inleiding Hoofdstuk 2: Vier verschillende soorten migratie Hoofdstuk 3: Massamigratie van 1800 tot nu College 2: De cruciale rol van organisationele migranten Hoofdstuk 4: Organisationele migratie: soldaten, missionarissen, ex-pats en slaven Hoofdstuk 5: Het begrijpen van menselijke samenlevingen door de lens van migratie College 3: De eerste moderne economie en arbeidsmigratie: Nederland 1550-2015 Hoofdstuk 6: Zonder massa-immigratie geen Gouden Eeuw Hoofdstuk 7: Push- en pullfactoren bij massamigratie Hoofdstuk 8: Arbeidsmigratie College 4: Migratie en het huidige politieke debat in historisch perspectief: hebben integratiepessimisten gelijk? Hoofdstuk 9: Het debat over immigratie en integratie Hoofdstuk 10: De feiten over de schuldvraag van de massa-immigratie Hoofdstuk 11: Conclusies

De geschiedenis van migratie is beschikbaar op iPad en Android tablets met Leeslounge.

De geschiedenis van migratie en Leeslounge

Gebruikers van de Leeslounge readerapp voor iPad of Android kunnen De geschiedenis van migratie en Leo Lucassen via de app downloaden en lezen op hun tablet. Leeslounge is de gratis iPad of Android app voor luisterboeken, tijdschriften, vakbladen, kranten en je eigen PDF- en ePub-bestanden.

Reageren