De schoonheid van wiskunde -

(9789085301424)

beschikbaar in Leeslounge voor iPad en Android

De schoonheid van wiskunde
We realiseren het ons wellicht niet, maar wiskunde is overal. Suiker in een kop koffie, wolken in de lucht, de computer op je bureau en de lamp in je huiskamer. De schoonheid van een wiskundige formule kan voortkomen uit de eenvoud, symmetrie, elegantie of de uiting van een onwrikbare waarheid. Jean Paul Van Bendegem, Vlaanderens meest populaire professor, weet in zijn filosofisch opgezette hoorcollege die schoonheid van de wiskunde op een unieke manier over te dragen. Uitgaand van een aantal wiskundige kernbegrippen bespreekt hij de verbanden tussen wiskunde en andere culturele domeinen: over wiskundige bewijzen, wiskundige schoonheid en oneindigheid en de verbanden die wiskunde onderhoudt met literatuur, muziek en filosofie. Bij het hoorcollege wordt een pdf-bestand meegeleverd met aanbevolen literatuur. Dit college is tot stand gekomen i.s.m. Studium Generale Universiteit Leiden. Inhoud College 1: Het wiskundig bewijs: de kernactiviteit van de wiskundige Waar komt het idee van een bewijs vandaan? Hoe heeft het zich ontwikkeld doorheen de eeuwen? Wat betekent een bewijs “uit het ongerijmde”? Wat is het aandeel van de logica? Welke rol spelen computers in het zoeken naar bewijzen? Hoofdstuk 1: Een korte geschiedenis van het bewijs Hoofdstuk 2: Het aandeel van de logica en haar rol in de wiskunde Hoofdstuk 3: Over grenzen en de rol van computers College 2: Wiskundige schoonheid: het kwaliteitslabel van de wiskundige Wiskundigen hechten bijzonder veel belang aan schoonheid. Maar wat is die schoonheid? Kan die bepaald worden? Hoe verhoudt ze zich tot andere vormen van schoonheid? Hoofdstuk 4: Wiskundigen over wat schoonheid is Hoofdstuk 5: Een economische conceptie van schoonheid Hoofdstuk 6: Het creëren van schoonheid Hoofdstuk 7: Het belang van stijl in de wiskunde College 3: Oneindigheid in en buiten de wiskunde: waar liggen de grenzen? Een van de basisbegrippen in de wiskunde maar o zo problematisch. Bestaat het wel? Welke eigenschappen heeft het? Hoe verhoudt het zich tot oneindigheid buiten de wiskunde? Waarom blijven er zovele vragen onbeantwoord rond oneindigheid? Hoofdstuk 8: Welkom in het Hilbert hotel Hoofdstuk 9: Welkom in het Paradijshotel Hoofdstuk 10: Oneindigheid, ruimte en tijd: een verhaal apart College 4: Wiskunde en literatuur: wederzijdse inspiratiebronnen Ofwel denkt men dat de twee met elkaar niets te maken hebben ofwel dat het verkeer in één richting gaat (de wiskunde inspireert de literatuur maar niet omgekeerd). Toch zijn er voorbeelden bij de vleet waar de beïnvloedingen wel degelijk in beide richtingen gaan. Hoofdstuk 11: De wiskundige als personage in de literatuur Hoofdstuk 12: De wiskunde als onderwerp in de literatuur naar inhoud en vorm: deel 1 Hoofdstuk 13: De wiskunde als onderwerp in de literatuur naar inhoud en vorm: deel 2 College 5: Wiskunde en muziek: een hedendaagse blik Dat wiskunde en muziek met elkaar te maken hebben kan en wil niemand betwisten. Maar men heeft het dan meestal over Bach of Mozart. Hoe gaan hedendaagse componisten om met wiskunde? En waar nog komt de wiskunde in de muziek tussen? Hoofdstuk 14: Een klassiek en een alternatief beeld van de relatie tussen wiskunde en muziek Hoofdstuk 15: Wat doet een componist als hij of zij componeert Hoofdstuk 16: Wat na het componeren komt College 6: Wiskunde en wijsbegeerte: heeft wiskunde een onderwerp? Ooit waren ze onafscheidelijk maar geleidelijk aan hebben ze hun eigen weg uitgestippeld. Dat betekent evenwel niet dat de wiskunde vrij zou zijn van filosofische problemen. Bestaan wiskundige entiteiten? Wordt een bewijs gevonden of gemaakt? Ook omgekeerd laat de filosofie zich nog steeds inspireren door de wiskunde: bestaat er onbetwistbare kennis? Hoe zeker kan zeker zijn? Hoofdstuk 17: Enkele thema’s uit de filosofie van de wiskunde Hoofdstuk 18: Grondslagenstudies: een goede fundering lost alles op Hoofdstuk 19: Wiskundige praktijken: hoe doen ze het?

De schoonheid van wiskunde is beschikbaar op iPad en Android tablets met Leeslounge.

De schoonheid van wiskunde en Leeslounge

Gebruikers van de Leeslounge readerapp voor iPad of Android kunnen De schoonheid van wiskunde en Jean Paul Van Bendegem via de app downloaden en lezen op hun tablet. Leeslounge is de gratis iPad of Android app voor luisterboeken, tijdschriften, vakbladen, kranten en je eigen PDF- en ePub-bestanden.

Reageren