Het hiernamaals -

(9789085301486)

beschikbaar in Leeslounge voor iPad en Android

Het hiernamaals
De meeste culturen en religies kennen een vorm van dodencultus en dodengeloof: gedragingen en denkbeelden rond de doden en de dood. Zoals bijvoorbeeld het achterlaten van voorwerpen en sieraden in een graf, angst voor de doden en bidden voor de ziel van de overledene. In bepaalde culturen is ook een echte vorm van onsterfelijkheidsgeloof ontstaan: de overtuiging dat de persoon na zijn dood verder leeft en in dat bestaan de gevolgen ondergaat van zijn daden in het vorige leven. Etienne Vermeersch behandelt verschillende vormen van dodencultus, dodengeloof en onsterfelijkheidsgeloof die door de eeuwen heen wereldwijd zijn ontstaan. Van de dodencultus van het oude Egypte tot het reïncarnatiegeloof in India. Van Plato’s idee over de ziel tot het leven na de dood in het zoroastrisme. En van het onsterfelijkheidsgeloof in het late judaïsme tot aan de kruisdood en verrijzenis van Jezus als de essentie van het christendom. Bij het hoorcollege wordt een lijst met aanbevolen literatuur als pdf-bestand meegeleverd. Inhoud College 1: Dood en doden in oude culturen en religies Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Dodencultus en dodengeloof Hoofdstuk 3: Onsterfelijkheidsgeloof College 2: Onsterfelijkheid in het judaïsme Hoofdstuk 4: Dodengeloof in het vroege judaïsme Hoofdstuk 5: Evolutie van de denkbeelden in het judaïsme College 3: Onsterfelijkheid in het christendom Hoofdstuk 6: De essentie van het christendom Hoofdstuk 7: Het concept van plaatsvervangend lijden Hoofdstuk 8: Dogmatische ontwikkelingen van het ziels- en opstandingsgeloof Hoofdstuk 9: Wijsgerige besprekingen en besluit

Het hiernamaals is beschikbaar op iPad en Android tablets met Leeslounge.

Het hiernamaals en Leeslounge

Gebruikers van de Leeslounge readerapp voor iPad of Android kunnen Het hiernamaals en Etienne Vermeersch via de app downloaden en lezen op hun tablet. Leeslounge is de gratis iPad of Android app voor luisterboeken, tijdschriften, vakbladen, kranten en je eigen PDF- en ePub-bestanden.

Reageren