Boeken overzicht pagina 268


STARTKAPITAAL

STARTKAPITAAL - Kees Zegers

Succesondernemer Kees Zegers geeft in 100 adviezen antwoord op de vraag hoe je succesvol een onderneming start en uitbouwt. Met hilarische anekdotes, treffende voorbeelden en zijn onorthodoxe kijk op zaken weet hij de lezer van het eerste tot het laatste...

Maatschappij en vastgoed bevrijd uit de Gordiaanse knoop

Maatschappij en vastgoed bevrijd uit de Gordiaanse knoop - mr A.L.M. Vlak

We leven in een tijdsgewricht met een grillige mondiale economie en verschuiving van het geopolitieke en economische zwaartepunt. Oude collectieve arrangementen blijken niet bestand tegen maatschappelijke krachten van mondialisering, migratie,...

Iedereen leeft hier

Iedereen leeft hier - Kees Machielse

Als er één onderwerp is waarover iedereen wel een mening en beleving bij heeft dan is het zijn of haar leefomgeving. Toch maakt maar een beperkte groep mensen gebruik van inspraakmogelijkheden en een nog kleinere groep ontwikkelt zelf ideeën en...

Gewikt & Gewogen

Gewikt & Gewogen - Josephine Lappia

In dit onderzoeksrapport worden twee leerwerkarrangementen beschreven: Leren Bouwen en Opleiden in de School. Met leerwerkarrangement wordt bedoeld: een ‘gearrangeerde’ leerweg rondom een praktijkvraag in een authentieke werkomgeving waarin een groep...

Gesprekken met docent-onderzoekers

Gesprekken met docent-onderzoekers - Sandra Storm-Spuijbroek, Daphne Hijzen

In deze tweede inspiratiebundel zijn onder redactie van Sandra Storm-Spuijbroek en Daphne Hijzen acht gesprekken met docent-onderzoekers gebundeld over professionalisering en curriculumvernieuwing. Professionalisering en curriculumvernieuwing...

Acht gesprekken met lectoren

Acht gesprekken met lectoren - Lappia en Brandsma

In deze Inspiratiebundel zijn onder redactie van Josephine Lappia en Jittie Brandsma acht gesprekken met lectoren over kenniscreatie en kenniscirculatie bij elkaar gebracht. Kenniscreatie en kenniscirculatie vormen twee belangrijke doelstellingen van...

Taalonderwijs; een kwestie van ontkavelen

Taalonderwijs; een kwestie van ontkavelen - Amos van Gelderen, Erik van Schooten

De taalverwerving op scholen is in verregaande mate verkaveld over verschillende vakgebieden, (deel)vakken, doeltalen en deelcursussen. Bovendien is deze verkaveling verschillend per schoolsoort. Zo is er in het basisonderwijs sprake van allerlei...

Rotterdam carrièrestad

Rotterdam carrièrestad - Prof. dr. Peter Ester

Rotterdam kent een aantal nijpende arbeidsmarktvraagstukken. Daaronder de dubbele taak om meer hoger opgeleiden aan zich te binden en snellere doorstroming op de arbeidsmarkt te realiseren. Nu keert (te) veel hoger opgeleid talent na de studie Rotterdam...

Analyse subsidieverordeningen welzijn G4

Analyse subsidieverordeningen welzijn G4 - Anno van der Borg, Ilse van den Donker

Er wordt al jarenlang gebruik gemaakt van het subsidiesysteem in Nederland. Door middel van subsidies worden maatschappelijke activiteiten, uitgevoerd door de sociale sector, financieel ondersteund en gestimuleerd door de overheid. De aansturing via...

Culturele diversiteit

Culturele diversiteit - Hugo Bongers

Met het instellen van een lectoraat Cultural Diversity doet Hogeschool Rotterdam een op het eerste gezicht vergaande uitspraak. De hogeschool brengt hiermee tot uitdruk, dat culturele diversiteit er toe doet, in het bijzonder binnen het...